آخرین فهرست اقلام مشمول تصویبنامه مورخ 6/3/80 هیئت محترم وزیران

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۱/۲۶
شماره12820/7608/791/170/73/24
ضمیمه

بسمه تعالی


8200246


19/1/1382


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی»‌

دفتر
ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی

سلام
علیکم


احترامأ، پیرو نامه شماره 8117614 مورخ 10/10/1381 به پیوست تصویر نامه شماره
110818 مورخ 28/12/1381 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منضم به آخرین
فهرست اقلام مشمول مصوبه مورخ 6/3/1380 هیئت محترم وزیران مبنی بر رعایت
استانداردهای و الزامات فنی آن مؤسسه مشتمل بر (چهل ویک ردیف) جهت اطلاع و
اقدام مقتضی ارسال میگردد.


سید عباس حسینی


مدیرکل مقررات
صادرات و واردات


 


بسمه تعالی

12820/7608/791/170/73/24

26/1/1382

مراتب به انضمام تصویر نامه
شماره 110818 مورخ 28/12/81 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و آخرین
فهرست اقلام مشمول تصویبنامه مورخ 6/3/80 هیئت محترم وزیران پیرو بخشنامه شماره
192330/791/170/73/327 مورخ 12/8/81 به گمرک … ابلاغ میگردد، بدیهی است رعایت
استاندارد اجباری در مورد 122 ردیف اقلام وارداتی موضوع بخشنامه شماره
174380/791/170/73/300 مورخ 22/7/81 الزامی می باشد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *