آخرین های دسته بندی

آذربایجان شرقی

گمرک بناب جزو گمرکات فعال در کشور است

گمرک بناب جزو گمرکات فعال در کشور است

بناب- ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه شهرستان بناب ظرفیت ها و پتانسیل های بالای اقتصادی و صادراتی دارد، گفت: گمرک بناب نیز جزو گمرکات...

ضرورت ارتقای گمرک بناب به اداره

ضرورت ارتقای گمرک بناب به اداره

بناب- معاون اداره کل توسعه و تجهیز گمرک ایران گفت: با توجه به حجم عملیات اتفاق افتاده در حوزه صادرات این شهرستان ارتقای گمرک بناب به اداره باید...