رهبران سیاسی سومالی سرانجام با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که ماههاست به تعویق افتاده، موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از...