مسن ترین داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۰ متولد ۱۳۱۶ و جوان ترین داوطلب کنکور متولد ۱۳۸۷ است. به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ با رقابت یک میلیون...