ابطال مفاد بخشنامه

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۸/۱۴
شماره195036/113/144/73/331
ضمیمه 5283306.jpg

بسمه تعالی43048/3528-21129/7/1381


جناب آقای مسعود کرباسیان


رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران


بازگشت به نامه شماره 22264/4604/113/144/73 مورخ 6/3/81،‌بنا
به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366
و اصلاحیه های بعدی آن، برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب مقرر
می دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا ضمن رعایت مفاد نامه شماره 8803/3350-4/30
مورخ 6/5/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل اقدام گردد:


1- چون طبق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کالاها و خدماتی که صادر میشوند مشمول
پرداخت عوارض ومالیات نخواهند بود. بنابراین از وصول مالیات علی الحساب ازکلیه
صادرکنندگان اعم از اینکه دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری باشند، خودداری
گردد.


2- از تاریخ دریافت این دستورالعمل منحصرأ از واردکنندگان کالا
با کارت پیله وری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی معادل یک درصد
ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی ، بعنوان مالیات
علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و از دریافت مالیات علی الحساب از
واردکنندگان دارای کارت بازرگانی خودداری گردد.


طهماسب مظاهری


 


بسمه تعالی 195036/113/144/73/33114/8/1381 


ضمن ابطال مفاد بخشنامه شماره 76358/4604/113/114/73/154 مورخ
5/4/81 مراتب جهت اقدام به گمرک     ابلاغ خواهشمند است وفق دستورالعمل وزیر
محترم اموراقتصادی و دارایی نسبت به وصول یک درصد مالیات علی الحساب از مجموعه
(ارزش گمرکی کالا + حقوق گمرکی + سود بازرگانی) از اشخاص موضوع نامه بدون درج
در متن اظهارنامه و پروانه سبز گمرکی حسب بخشنامه شماره 88589/912/34 مورخ
29/5/76 معاونت اداری ومالی گمرک اقدام لازم بعمل آورند.


ناصرکرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *