ابطال کارت بازرگانی

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۶/۲۳
شماره149220/139964/618/4362/73/273
ضمیمه

بسمه تعالی


 


149220/139964/618/4362/73/27323/6/81

 


به :‌ گمرک


از :‌دفتر امور واردات


موضوع : ابطا ل کارت بازرگانی


کارت بازرگانی افراد مشروحه زیر طبق
اعلام واحد صدورکارت وزارت بازرگانی ابطال گردیده ، خواهشمند است دستور فرمائید
مراتب مورد توجه قرار گیرد.


شماره و تاریخ نامه وزارت بازرگانی


شماره کارت بازرگانی


نام صاحب کارت بازرگانی


ردیف


11/6/81-8109564


392740


آقای خسرو عربی علمداری


1


10/6/81-8109534


113444


آقای علی طلا کار


2


11/6/81-8109590


25980


آقای اصغر عبادی


3


12/6/81-8109706


384698


آقای حسن عابدی


4


9/6/81-8109416


393796


آقای فرزین یفرد


5


9/6/81-8109448


174275


آقای محمد صبر علیلو


6


6/6/81-8109396


160409


آقای ناصر طاهر زاده


7


5/6/81-8109230


173246


آقای مرتضی کسب کار حکم آباد


8


5/6/81-8109232


410583


آقای محمد سعید حاجی صفرعلی


9


4/6/81-8109148


384200


آقای حمید رضا رحمانیان


10


4/6/81-8109172


122589


آقای جهانشاه سوسنی


11


4/6/81-8109174


370679


آقای علی اکبر جواد


12


4/6/81-8109170


411022


آقای محمد منتظران


13


3/6/81-8109074


211440


آقای منصور دهقانی


14


30/5/81-8101830


397300


آقای علی محمد محمد زاده


15


11/6/81-8109586


373233


شرکت تجارتی همگام


16


2/6/81-8109708


392140


شرکت کیا گستر


17


9/6/81-8109420


410913


شرکت صدرا سنگ


18


9/6/81-8109422


112055


شرکت تعاونی درب و پنجره سازان اصفهان


19


6/6/81-8109392


392303


شرکت تهران روجا


20


4/6/81-8109122


411631


شرکت آریا سان


21


3/6/81-8109072


379222


شرکت تکمیل پارچه تهران


22


2/6/81-8108938


399326


شرکت روی اندود


23


 


ناصر کرمانی


مدیر کل دفتر امور واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *