ابلاغ فهرست اقلام مشمول محدودیت و ممنوعیت بخش کشاورزی

طبقه بندی1392
شماره252136/559
ضمیمه 3701739.jpg

بسمه تعالی
252136/559
ناظرین محترم گمرکات اجرایی
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
ضمن اعلام ابقای سایربخشنامه های ذیربط درخصوص اعلام فهرست اقلام صادارتی مشمول ممنوعیت ،مجوزیاعوارض صادراتی ؛بپیوست تصویر نامه شماره 51876/210/92مورخ 14/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه نامه شماره 7485-7461مورخ 15/11/92معاونت محترم برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهادکشاورزی منضم به لیست پیوست (در32ردیف) جهت اقدام مطابق توضیحات مندرج درردیف های مندرج درجداول مربوطه ارسال می گردد.خواهشمنداست دستورفرمایید مراتب رابه واحدهاوگمرکات تابعه ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند. لازم به ذکراست مجوزهای صادره درخصوص اقلام مشمول اخذمجوزازوزارت متبوع صرفأازطریق سامانه مجوزهاوابلاغ ازطریق این دفترامکانپذیرمی باشد.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *