ابلاغ قانون حمایت از هنرمندان -استادکاران وفعلان صنایع دستی برای خروج موقت مصنوعات طلا ونقره

طبقه بندی1397
تاریخ تصویب۱۳۹۷/۰۸/۰۵
شماره 260/940031
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات غیرنفتی
ضمیمه A5 دفتر وزیر1.tiff

به پیوست تصویر نامه شماره 104906مورخ 22‏/5‏/97 مشاورمحترم وزیر ومدیرکل دفتر وزارتی ، وزارت امور اقتصادی وداریی منضم به نامه شماره 18916‏/972100مورخ 20‏/5‏/97 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به همراه ضمائم مربوط به متن قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران وفعالان صنایع دستی ارسال واعلام می دارد: باتوجه به مفاد بند «ب» ماده 11 قانون مذکور، سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان پنج کیلوگرم و زیور آلات نقره وسنگهای قیمتی ونیمه قیمتی تامیزان سه کیلوگرم برای هرنفر بمنظور حضور درنمایشگاه های بین المللی خارج ازکشور باارائه ضمانت نامه بانکی و وثایق معتبر افزایش می یابد، لذا پیرو ضوابط مندرج دربخشنامه های شماره 94977‏/92 مورخ 21‏/5‏/92 و7936‏/19 مورخ 25‏/1‏/93 اعلام می دارد:
  1. درصورت مراجعه هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی موضوع قانون موصوف جهت شرکت درنمایشگاه های بین المللی خارجی، باانجام تشریفات صادرات موقت برای ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان پنج کیلوگرم و زیورآلات نقره وسنگهای قیمتی ونیمه قیمتی تامیزان سه کیلوگرم پس از بررسی ارزش صادراتی کالای اظهاری و اخذ تضمین به میزان یک برابر ارزش صادراتی بصورت سپرده ویا ضمانت نامه بانکی اقدام گردد. ضمناً براساس مفاد مندرج در بند «ب» ماده 11 مبنی بر لزوم اعمال نظارت بانک مرکزی برای اجرای این بند، اخذ موافقت بانک مرکزی نیز درهرمورد الزامی میباشد.
  2. پذیرش اظهارنامه محمولات این بخش صرفاً توسط گمرکات تخصصی طلا –نقره وفلزات گرانبها (مشهد،یزد،تبریز ،اصفهان، فرودگاه امام خمینی(ره)) و گمرکات مراکز استانها و نیز گمرکات مجاز هوایی خواهد بود.
  3. مستفاد از بند 4‏-5 ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، تشریفات محمولات صادرات موقت یادشده نیاز مند ارائه کارت بازرگانی نمی باشد.
  4. باتوجه به مفاد قانون یادشده، مجوزهای صادره برای حضور درنمایشگاه های بین المللی خارجی ازسوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در هرمورد ابلاغ و ارزش صادراتی، وزن و سایر مشخصات محموله نیز درمجوز یادشده درج می گردد.
  5. درج دقیق مشخصات، اسکن تصاویر محموله، بارگزاری مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وسایر موارد بمنظور حصول انطباق در زمان برگشت محموله ضروری می باشد .
  6. ملاک ارزش صادراتی برای درج در اظهارنامه خروج موقت و محاسبه میزان تضمین برابر ارزشهای مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری خواهد بود ودرصورت عدم درج ارزش مراتب از طریق دفتر بررسی وتعیین ارزش وتعرفه استعلام گردد.
  7. مهلت اعتبار پروانه های صادره صادرات موقت برای محمولات فوق الذکر به میزان مدت زمان مورد اشاره در مجوز صادره از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خواهد بود و درصورت عدم ذکر مدت زمان برای 3 ماه تعیین خواهد شد.
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *