ابلاغ موافقت کلی وزارت نفت با واردات فرآورده های نفتی ویژه

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۹/۰۴
شماره212164/791/241/73/360
ضمیمه

بسمه تعالی3915213/8/81


جناب آقای دکتر عارف


معاون اول محترم رئیس جمهور


با سلام


با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 8/8/1381 هیأت محترم
وزیران درخصوص مشکلاتی که برای وزارتخانه های نیرو،‌صنایع و معادن، جهاد
کشاورزی و بازرگانی در ارتباط با تعرفه حقوق گمرکی،‌سود بازرگانی و نرخ مالیاتی
انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی-به استثنای خودروی سواری-به لحاظ نحوه انتشار
حکم مذکور در بند ”ل“ تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 پیش آمده ،‌اعلام
میدارد:‌


با توجه به اینکه در بند (ل) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل
کشور،‌وسایل نقلیه موضوع جزء‌«2»‌بند (ج) «قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق
گمرکی ،‌سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و
ساخت داخل و قطعات آنها (مصوب 1371)»‌مورد حکم قرار گرفته و از طرفی جزء 2 ناظر
به قطعات وارداتی می باشد،‌لذا شمول این حکم نسبت به ماشین آلات ساخته شده
وارداتی (علیرغم ذکر وسایل نقلیه در بند (ل) تبصره بودجه) مواجه با ابهام شده
است. برای حل مشکلات اجرایی دستگاههای ذیربط مناسب است هیأت محترم وزیران به
موجب اختیاری که به موجب اصل (134) قانون اساسی برای هماهنگ ساختن دستگاههای
اجرایی و رفع اختلاف آنها دارد تصویبنامه پیوست را مورد تصویب قرار دهد و
متعاقبأ در لایحه بودجه سال 1382 حکم صریح و روشن پیش بینی میگردد.


سید محمد علی ابطحی


 


بسمه تعالی


هیأت وزیران در جلسه     با توجه به اختلاف گمرک ایران با
وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن در مورد تعرفه حقوق گمرکی ،‌سود
بازرگانی ونرخ مبنای محاسبه مالیات انواع خودرو و ماشین الات راهسازی به
استثنای خودرو سواری (موضوع بند«ل» تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور) و
براساس اصل (134) قانون اساسی تصویب کردند:


نظر به اینکه در بند (ل) تبصره (1) قانون بودجه 1381 کلیه وسایل
نقلیه باستثنای خودروی سواری-موردحکم قرار گرفته،‌لذا بند (ل) مقید به قطعات
نبوده و شامل وسایل نقلیه ایکه نام آنها در جزء (2) بند (ج) «قانون چگونگی
محاسبه و وصول حقوق گمرکی،‌ سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو» (مصوب 1371)
ذکر شده نیز میگردد.


محمدرضا عارف


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی1568830/4/81


مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی و وزارت صنایع و معادن


عطف به نامه شماره 7019/211 مورخ 8/4/1381 راجع به شمول تقلیل
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و نرخ مالیاتی به میزان پنج بیست و دوم مندرج در بند
«ل» تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 به ماشین آلات راهسازی وارداتی اعلام می
دارد:‌


با توجه به صراحت بند «ل» تبصره (1) قانون بودجه 1381 که تقلیل
پنج بیست و دوم حقوق گمرکی و سود بازرگانی و نرخ مالیاتی را شامل ماشین آلات
جزء‌ (2) بند «ج» قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرک و … دانسته است و
جزء‌(2) بند (ج)‌قانون اخیرالذکر نیز مربوط به ورود قطعات خودرو و ماشین آلات
راهسازی برای تولید داخل می باشد. لذا تقلیل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و نرخ
مالیاتی موضوع بند (5) تبصره یک قانون بودجه سال جاری شامل خودروهای وارداتی
مورد نظر آن وزارت نبوده و نظریه موضوع نامه شماره 55374/774/2900/73 مورخ
12/3/81 گمرک ایران مورد تأیید می باشد.


محمد کمال عاصمی


مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور


 


بسمه تعالی811464426/8/1381


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی»


گمرک ایران-دفتر امور واردات


سلام علیکم


احترامأ،‌عطف به نامه شماره 181818/722/3575/73 مورخ 4/8/1381
به پیوست تصویر بخشنامه شماره 8109224 مورخ 5/6/1381 این اداره در خصوص ابلاغ
موافقت کلی وزارت نفت با واردات فرآورده های نفتی ویژه جهت اطلاع واقدام مقتضی
ارسال میگردد.


سید عباس حسینی


مدیرکل مقررات صادرات وواردات


 


بسمه تعالی 212164/791/241/73/3604/9/1381


مراتب پیرو بخشنامه شماره 275350/791/241/73/413 مورخ 17/11/80
به انضمام فتوکپی نامه شماره 8109224 مورخ 5/6/1381 وزارت بازرگانی جهت اطلاع و
اقدام لازم برابر مقررات به گمرک   ابلاغ میگردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *