ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات 1393

طبقه بندی1393
شماره3599/93/2186/113/946/73/9
ضمیمه 3654172.jpg

بسمه تعالی

3599/93/2186/113/946/73/9
18/01/1393

ستاد نظارت گمرکات
استان ………………/ اداره کل گمرک ………….
باسلام و احترام
-پیرو بند ( 9 ) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/1392 ، بپیوست تصویر نامه شماره 234/210/93 مورخ 9/1/1393 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر تصویب نامه شماره 192451/ ت 50931 ه مورخ 28/12/1392 هیئت محترم وزیران ، منضم به جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است ( فایل ضمیمه ) ، در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و نیز چگونگی ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه ده ( 10 ) به استثناء خودروهای سواری بالاتر از ( 2500 ) سی سی ، جهت اطلاع و اقدام لازم ، با رعایت کامل سایر مقررات ، ارسال و اعلام میدارد :
1- ضمن ابلاغ جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که با مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است ( فایل ضمیمه ) به کلیه واحد های ذیربط ، نسبت به تهیه کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393 از طریق اداره کل توسعه و تجهیز اقدام لازم معمول نمایند.
2-تاریخ اجرای مقررات صادرات و واردات سال 1393 ، از 1/1/1393 میباشد.
3-در خصوص نحوه ترخیص و اخذ حقوق ورودی برای کالاهای فصلی ، با توجه به دستورالعمل های صادره قبلی( بخشنامه 20697/91/740/466/73/43 مورخ 11/2/1391 ) و اطلاع قبلی واردکنندگان از مقررات مربوطه ، مشمول تبصره یک ماده ( 6 ) قانون امور گمرکی و ماده ( 11 ) آ.ا.ق.م. ص.و.و نمیباشد و اجرای مقررات فوق برای کالاهائیکه به مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و به قصد ترخیص قطعی به گمرک اظهار میشوند ، تاریخ اظهار کالا به گمرک ، به منزله ورود کالا به قلمرو گمرکی محسوب شده و قابلیت اجرایی دارد.
4-پیرو بخشنامه شماره 228927/92/228181/113/73/516 مورخ 23/11/1392 و بخشنامه های تکمیلی آن ، و در اجرای بند ( 2 ) تصویب نامه فوق الذکر ، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه ( 10 ) به استثناء خودروهای سواری بالاتر از ( 2500 ) سی سی ، با ارز متقاضی و با دو برابر سود بازرگانی مجاز میباشد .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *