ابهامات درخصوص نحوه اقدام درمورد زیرنویس های معادل ریالی

طبقه بندی1391
شماره136993/73/242
ضمیمه

بسمه تعالی

136993/73/242
24/07/1391

گمرک ………

باسلام و احترام
با توجه به وجود برخی ابهامات در خصوص نحوه اقدام در مورد زیرنویس های معادل ریالی ردیف های تعرفه .مندرج در جداول منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات 1391 بدینوسیله اعلام میدارد صرفا در این خصوص منظور از حقوق ورودی مذکور در ستون جداول ماخذها و در زیرنویس های مورد اشاره فوق صرفا حقوق گمرکی و سود بازرگانی بوده و شامل سایر وجوهی که به استناد قانون گمرک مسئول وصول آن می باشد از جمله مالیات ارزش افزوده و عوارض …… نمی باشد. لذا مقتضی است در محاسبه معادل های حقوقی ورودی زیرنویس ها به موضوع فوق دقت ودر زمان ترخیص کلیه وجوه متعلقه آن کالا اخذ (مالیات ارزش افزوده و عوارض …… )گردد. همچنین در سایر موارد تعریف حقوق ورودی دقیقا تعریف بیان شده در بند (د) ماده یک قانون امورگمرکی مد نظر می باشد. بدیهی است در صورت اقدام مغایر با مفاد فوق در اسرع وقت نسبت به صدور مطالبه با رعایت مفاد ماده 135 قانون امورگمرکی اقدام نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *