اجرای کنترلهای لازم درمورد اسقاط صادره ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت

طبقه بندی1390
شماره222989/702/21830/73/368
ضمیمه

بسمه تعالی

222989/702/21830/73/368
09/11/1390

به : ستاد نظارت گمرکات استان ……./اداره کل گمرک …….
از: دفتر واردات
باسلام و احترام
در اجرای کنترلهای لازم در مورد گواهی اسقاط صادره ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و چگونگی استفاده و اعمال تخفیف مبالغ اعلام شده از طرف این دفتر، خواهشمند است دستور فرمایند با رعایت مقررات امورگمرکی و بشرح ذیل اقدام لازم معمول نمایند.
1-کلیه مجوزهای صادره توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت دارای برچسب هالوگرام بوده و می بایست از طرف این دفتر به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده باشد.
2-ابلاغ مجوز گواهی اسقاط از طرف این دفتر طی نمونه فرمهای ثابت و متحد الشکل بوده که در آن به تعداد خودروها، مبلغ واحد و مجموع ارزش ریالی مورد استفاده صرفا در سود بازرگانی اشاره شده است.
3-مجوز صادره توسط این دفتر به گمرکات مربوطه، بطور منظم و تفکیکی و بصورت سیستمی نگهداری و هر سه ماه گزارش مشروح از استفاده کنندگان مجوز و اظهارنامه های مربوطه به این دفتر و دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام گردد.
4-مجوزهای گواهی اسقاط ابلاغ شده به گمرکات اجرایی صرفا جهت استفاده برای کالاهای موجود می باشد.
5-مجوزهای صادره می بایست پس از کنترلهای لازم در سرویس ارزیابی در درب خروج و بازبینی گمرکات اجرایی نیز از جمعی جهات مورد بررسی قرار گیرد.
6-مجوزهای صادره بابت گواهی اسقاط خودرو، صرفا مربوط به گمرک ابلاغ شده از طرف دفتر واردات می باشد و چنانچه متقاضی قصد استفاده از مقداری از مبالغ مورد نظر در گمرک دیگری داشته باشد مراتب می بایست از طرف این دفتر بررسی و اعلام گردد.
7-تصویری از مجوزهای گواهی اسقاط و میزان دقیق مبالغ استفاده شده به ضمائم اظهارنامه های مربوطه الصاق گردد.
8-مبالغ گواهی اسقاط های صادره از طرف این دفتر در حد اعلامی در متن مجوز ابلاغ شده معتبر می باشد و در صورت هرگونه تغییر در مبالغ اسقاط مراتب از طریق این دفتر ابلاغ خواهد گردید و در صورت عدم استفاده کامل از مجوز مورد نظر مراتب می بایست از طریق ان گمرک به این دفتر اعلام گردد.
9-گواهی اسقاط های صادره به نام هر یک از شرکتهای وارد کننده قابل انتقال به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر نمی باشد.
10-مسئولیت حسن اجرای بخشنامه موصوف به عهده مدیران محترم می باشد ضمن اینکه گمرکات مربوطه در پایان سال آمار مشروح و تفکیکی از گواهی ها و مبالغ تخفیف مورد استفاده هر شرکت را به این دفتر ارسال نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *