احیای کمیته ماده 19 برای خروج موقت فنی ومهندسی

طبقه بندی1393
شماره158145/387
ضمیمه 3464932.jpg

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

با سلام و احترام،
پیرومفاد قسمت هـ بخشنامه ردیف 238مورخ 21/5/92موضوع انجام تشریفات خروج موقت به پیوست تصویرتصویب نامه شماره 91260/ت 50767مورخ 11/8/93هیأت محترم وزیران ارسال واعلام میدارد:
با عنایت به مفادمصوبه مذکور بند ث ماده 127 آ.ا.ق.ا.گ ،موضوع تصویب نامه شماره 262758مورخ 29/11/91اصلاح وخروج ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه های فنی ومهندسی برون مرزی پس ازتأیید دبیرخانه کمیته ماده 19 آ.ا.حمایت ازصادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی (مستقردرسازمان توسعه تجارت ایران ) وبااخذ تعهد کتبی مدیرعامل شرکت متقاضی توسط گمرک ایران صورت می گیرد.
لازم به ذکراست مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش، بر اساس اعلام ازسوی کمیته ماده 19 ودر صورت عدم اعلام برمبنای تاریخ مندرج در قرارداد مجری پروژه با طرف خارجی تعیین گردد. تمدید پروانه های موصوف در صورت ارائه درخواست کتبی قبل از اتمام مهلت ، با رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف یکسال پس از تاریخ اشاره شده (در مقاطع شش ماهه) ودر صورت ارایه تقاضا پس از منقضی شدن مهلت با اخذ جریمه موضوع تبصره 2 ماده 72 قانون امور گمرکی ( در صورتیکه مقررات قاچاق موضوع ماده قانونی اخیر الذکر در خصوص آن اعمال نگردیده باشد ) تفویض میگردد. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت کمیته مذکور و ابلاغ از سوی این دفتر خواهد بود.(ضمنأ کلیه مجوزهای صادره تاتاریخ ابلاغ این بخشنامه مطابق شیوه قبلی صورت میگیرد) .
خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اقدام لازم مراتب رابه کلیه واحدها وگمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده وبرحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *