اختلاف گمرک ایران با وزارتخانه های بازرگانی و صنایع ومعادن

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۹/۰۴
شماره212196/113/278/73/361
ضمیمه

بسمه تعالی 24700-50005-7321/8/1381


اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی


با سلام


پیرو نامه شماره 1009/50005/73 ، خواهشمند است دستور فرمائید
عبارت به شرح ذیل به ردیفهای فهرست موافقت کلی موضوع نامه فوق الذکر (ستون
ملاحظات زیرنویس تعرفه) اضافه و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند.


ردیف 12: (تعرفه 02/34)


– دی متیکون


– بتانفتول اتوکسیلات


علی اصغررمزی


مدیرکل امور اقتصادی


 


بسمه تعالی24733-50005-73


اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی


با سلام
پیرو نامه شماره 1273/50005/73 مورخ 28/3/81 و براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی
قانون مقررات صادرات وواردات ،‌با ورود یک قلم به شرح ذیل که مشروط به اجازه
وزارت صنایع و معادن می باشد موافقت کلی میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید
مراتب به ارگانهای ذیربط ابلاغ گردد.شرایط ورودیسود بازرگانیحقوق گمرکیشرح کالاشماره تعرفه12181– سایر (دستگاه تلفن تصویری)19/8517


علی اصغر رمزی


مدیرکل امور اقتصادی


 


بسمه تعالی 24299-50005-7315/8/1381


اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی


با سلام


پیرو نامه شماره 1009/50005/73 مورخ 17/4/81 ،‌خواهشمند است
دستور فرمائید عبارت به شرح ذیل به ردیفهای فهرست موافقت کلی موضوع نامه فوق
الذکر (ستون ملاحظات زیرنویس تعرفه ) اضافه و از نتیجه این دفتررا مطلع نمایند.


* ردیف 12: (تعرفه 02/34)


– استئاریل الکل وسدیم استئاریل سولفات


– تالوکربوکسی اتیل هیدورکسی اتیل متیل آمونیوم متوسولفات


– پی ای جی 5 کوکومونیوم متوسولفاتTEGOSTAB BF 2370

  


ستریمونیوم کلراید

  


دی سدیم لوریل (لورت ) سولفوساکسینات

  


سدیم کوکوآمفواستات

  


(Carboxylate/ Sulfonate/ Nonionic Functional


Terpolymer)

  


ماده دیسپپرس کننده رنگ برای سیستمهای بر پایه حلال

  


پالمیت آمیدوپروپیل تری آمونیوم کلراید


(Varisoft-PATC)

*
ردیف 14 : (تعرفه 30/3812)

  


اصلاح جمله ”پایدارکننده های مورد مصرف در فیلمهای بسته بندی مواد غذایی“ به
”پایدارکننده ها و روان کننده های همراه پایدارکننده های مورد مصرف در فیلمهای
بسته بندی مواد غذایی“

*
ردیف 16 :‌(تعرفه 90/3824)

  


استئاریل الکل و سدیم استئاریل سولفات

  


دی بنزوئیل پراکساید


(BP-50-FT)

  


مخلوط اکساید


(Oxide Mixture)

  


روان کننده های همراه پایدارکننده های مورد مصرف در سیستم بسته بندی مواد غذایی

  


Fouling (Noxol-WSW) Anti

*
ردیف 18 : (تعرفه 90/3921)

  

Tee
Shirt Transfer

از پلی آمید

  


ورق

CPL(Continuous Pressure Laminated)

*

 ردیف 19: (تعرفه 61/9506)

  


توپ تنیس


علی اصغر رمزی


معاون امور اقتصادی


 


بسمه تعالی41501/ ت 27540 هـ26/8/1381


«تصویب نامه هیئت وزیرانِ»


وزارت نیرو-وزارت صنایع و معادن-وزارت جهاد کشاورزی-وزارت امور
اقتصادی و دارایی-وزارت بازرگانی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره 39152
مورخ 13/8/1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و با توجه به اختلاف گمرک
ایران با وزارتخانه های بازرگانی و صنایع ومعادن در مورد تعرفه حقوق گمرکی ،
سود بازرگانی و نرخ مبنای محاسبه مالیات انواع خودرو و ماشین الات راهسازی به
استثنای خودروی سواری ،‌موضوع بند ”ل“ تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور
و براساس اصل (134) قانون اساسی تصویب نمود:‌


نظر به اینکه در بند ”ل“ تبصره (1) قانون بودجه 1381 کل کشور
کلیه وسایل نقلیه به استثنای خودروی سواری مورد حکم قرار گرفته است ،‌لذا
بند”ل“ یاد شده مقید به قطعات نبوده و شامل وسایل نقلیه ای که نام آنها در جزء
(2) بند”ج“ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی،‌سود بازرگانی و
مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات
آنها-مصوب 1371-ذکر شده است ، نیز میگردد.


محمدرضا عارف


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی 212196/113/278/73/3614/9/1381


مراتب جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک    ابلاغ
میگردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *