ارسال آمار مواد شیمیائی موضوع کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیائی

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۱۱/۰۱
شماره 263070 / 108 / 6 / 72 / 296
محدوده شمولدبیرخانه گمرکات استان مرکزی
ضمیمه

“ بسمه
تعالی ”

 


                          
تاریخ : 1- بهمن 1382


شماره : 263070 / 108 / 6 / 72 / 296


پیوست :
…………..….……..…….

 


 


به : ناظر محترم / مدیر کل محترم /
مدیر محترم  دفتر آمار


از : دفتر تعیین تعرفه


موضوع :


 


با سلام


    پیرو بخشنامه شماره
248670/108/6/72/228 مورخ 21/10/82 در خصوص ارسال آمار مواد شیمیائی موضوع
کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیائی با توجه به اینکه ارسال مشخصات کالا با کدهای
شش رقمی فاقد ارزش آماری است لذا خواهشمند است دستور فرمائید پس از اظهار نظر
آزمایشگاه و انطباق مورد با کدهای یازده رقمی ضمیمه شماره یک کتاب مقررات صادرات و
واردات مشخصات کالا را جهت اطلاع به مراجع ذیربط به دفتر آمار و خدمات ماشینی ارسال
نمایند . از مدیران محترم انتظار دارد با توجه به اهمیت موضوع به لحاظ امنیت و
مصالح کشور و الزام گمرک به ارسال آمار واردات و صادرات کالاهای فوق‌الذکر به مراجع
مربوطه نسبت به حسن اجراء دستورالعمل نظارت کامل بعمل آوردند . 29/10


 


                   شیخیان

    
                 مدیر کل دفتر تعیین
تعرفه

 


رونوشت به :


1- جناب آقای آرام مشاور محترم ریاست
کل جهت استحضار .


2- دفتر کل آمار و خدمات ماشینی عطف
بنامه‌های شماره 237083/253/18/22 مورخ 7/10/82 و 259417/253/18/22 مورخ 28/10/82
جهت استحضار .

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *