ارسال پرایس لیست خودروهای رنو 2011

طبقه بندی1390
شماره89553/7490/206/24/134
مرجع صادر کنندهدفتر تعیین ارزش
ضمیمه

7490/206/24

به: ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
از: دفتر تعیین ارزش

موضوع: ارسال پرایس لیست خودروهای رنو 2011
با سلام
احتراماً ، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 443 مورخ 21/4/90 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنایع و معادن به پیوست یک برگ پرایس لیست اتومبیلهای رنو (RENAULT) سال 2011 ساخت کره ، ترکیه ، فرانسه به نمایندگی شرکت نگین خودرو ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
C&F
EURO
FREIGHT
EURO
FOB
EURO
ORIGIN MODEL NAME MODEL DESCRIPTION
11226 602 10624 KOREA LATITUDE STANDARD
12145 602 11542 KOREA LATITUDE PREVILAGE
11013 695 10318 KOREA KOLEOS 4*4
9365 695 8670 KOREA KOLEOS 4*2
9268 695 8573 TURKEY FLUENCE E2
9808 695 9113 TURKEY FLUENCE E4
15070 695 14375 FRANCE LAGUNA PREVILAGE

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتر تعیین ارزش

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *