استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی

طبقه بندی1387
تاریخ تصویب۱۳۸۷/۰۹/۰۹
شماره244436/162854/113/12/71/367
ضمیمه

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل
با سلام
احتراماٌ،پیروبخشنامه شماره162854/126698/113/12/71/234-23/6/1387درخصوص تفویض
اختیاراستردادحقوق ورودی کالاهای وارداتی موضوع تبصره 6 ماده14 ق.م.ص.و. که عیناٌ وبدون تغییرشکل صادر می گردند و در راستای ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرکنندگان محترم وبادر نظر گرفتن مفاد نامه شماره 30843/320/292/32/ت -5/2/86( تصویر پیوست ) اداره کل امورمالی، مفاد بند یک دستورالعمل مزبوردرخصوص الزام صادرکننده به صادرات کالای واردتی از گمرک ورودی لغو و ازتاریخ صدوراین بخشنامه نیز استردادحقوق ورودی کالاهای موصوف که ازگمرکات مجاز (به استثنای بازارچه های مرزی ) صادرمیشوند به گمرک وارداتی تفویض می گردد. بدیهی است در هنگام صدورکالاارزیابان و کارشناسان محترم موظفندضمن ارزیابی دقیق کالا ودرصورت امکان نمونه برداری جهت الصاق به اظهارنامه و ارسال به آزمایشگاه (حسب مورد)ودرخواست اسنادومدارک مورد نیاز،و با رعایت بند هـ ماده 2 قانون امورگمرکی، مشخصات کامل کالا(من جمله نوع بسته بندی و….. ) را به نحوی در ظهر اظهارنامه های صادراتی قید نمایندکه امکان احراز صدور عین کالا و عدم تغییرشکل با توجه به اسناد وارداتی وصادراتی ( با درنظر گرفتن به مفاد تبصره یاد شده ) برای گمرک وارداتی فراهم شود. ضمناٌ هنگام بررسی پرونده استرداد در گمرک ورودی اخذ اصل اظهارنامه صادراتی ازگمرک مبداء صادراتی و رعایت سایر مفاد دستورالعمل صدرالاشاره برای انجام مراحل تطبیق الزامی می باشد.ضمناًدراجرای دستورالعمل شماره322795/833/4/51-28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و واحدهای تابعه مجاز نیز ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول فرمایند. مراتب جهت اطلاع واقدام لازم با رعایت سایر مفاددستورالعمل صدرالاشاره اعلام می گردد./
محمدرضا نادری
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *