استفاده از شماره ملی و کدپستی ١٠ رقمی

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۵/۰۶
شماره104409/102/82
ضمیمه

بسمه تعالی

623418/2/1381


بخشنامه به کلیه وزارتخانه
ها ، سازمان ها، مؤسسات دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر
کشور


 


نظر به اینکه در ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی
برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 مقرر شده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،
وزارتخانه ها ،‌سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها
،‌شهرداری ها ، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و
شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی
و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با
همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا
سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکارگیرند.


علیهذا مقتضی است کلیه دستگاههای اجرائی ضمن پذیرش کارتهای
شناسایی صادر شده به عنوان مدرک شناسایی، زمینه های لازم را جهت اجرای مفاد
قانون و آئین نامه فوق الذکر دایر بر تبعیت از شماره ملی و کد پستی فراهم نموده
پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کد پستی
در کلیه سیستمهای اختصاصی مربوط شناخته شود . ضمنأ به منظور درج شماره ملی و کد
پستی در کارتها و مدارک صادره موضوع ماده 4 قانون فوق الذکر پیش بینی های لازم
رامعمول داشته درصورت نیاز با سازمان ثبت احوال کشور هماهنگی و ترتیبی اتخاذ
گردد که دررابطه با دارندگان کارت شناسایی مفاد قانون مرعی در مدارک صادره جهت
آنان شماره ملی و کد پستی درج گردد.


محمد رضا عارف


معاون اول رئیس جمهوری

 


بسمه تعالی


104409/102/82


6/5/1381


رونوشت به :


کلیه واحدهای گمرکی جهت آگاهی و هرگونه اقدام لازم ارسال
میگردد.


مصطفی قنادها


معاون اداری و مالی


 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *