استفاده از پروانه صادراتی جهت تسویه پروانه ورود موقت ماده ١٢

طبقه بندی1387
تاریخ تصویب۱۳۸۷/۰۷/۱۷
شماره187578/113/12/71/277
ضمیمه

 ناظرین محترم گمرکات استانها

   مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل

با  سلام

     احتراماً پیروبخشنامه های شماره 27730/747/930/71/67 مورخ 6/2/85 وشماره 71292/747/582/71/92 مورخ 22/3/87 باتوجه به استفاده ازپروانه های صادراتی جهت تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 12ق.م.ص.و و استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 14ق.م.ص.و ونظربه ضرورت ارزیابی فیزیکی کالاوارسال نمونه (حسب مورد ) به آزمایشگاه برای تعیین نوع مواد اولیه بکار رفته درمحصول تولیدی ومقدارمصرف آنها وتعیین مشخصات کالای صادراتی وهمچنین ظهرنویسی اظهارنامه های صادراتی توسط ارزیابان بصورت دقیق وخوانا بطوریکه با مطالعه ظهرنویسی ،کالای موضوع اظهارنامه کاملاً ازغیرآن مشخص گردد . لازم است اظهارنامه های صادراتی موضوع مواد قانونی اشاره شده درزمان اظهارشرایط فوق را داشته و به مسیرقرمزهدایت گردند تا صادرکنندگان درهنگام تسویه ورود موقت ویا استرداد حقوق ورودی دچارمشکل نشوند . لذا مراتب جهت اطلاع واقدام لازم بارعایت سایرمقررات وتشریفات اعلام می گردد. ضمناً خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85 مراتب رابه گمرکات و واحدهای تابعه نیزابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند.

                                  محمدرضانادری

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *