اصلاحات تحریری درجداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393

طبقه بندی1393
شماره78609/93/78485/113/73/183
ضمیمه 3547145.jpg

بسمه تعالی

78609/93/78485/113/73/183
01/05/1393

کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 23115/210/93 مورخ 1/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به همراه تصویر نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/93 دبیر محترم هیات دولت موضوع ایراد تحریری در جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات 1393 بشرح مندرج در جداول پیوست ممهور به مهر هیات محترم وزیران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اصلاحات تحریری در صفحات 146-150-232-273-274-365-495-543-و561 کتاب مقررات سال جاری و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *