اصلاحیه دستورالعمل گمرکات مجاز به تشریفات صادرات فرآورده های نفتی وگازی

طبقه بندی1387
تاریخ تصویب۱۳۸۷/۰۷/۱۷
شماره187592/181720/747/480/71/276
ضمیمه

ناظرین محترم گمرکات استانها

  مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل

 با  سلام

    پیروبخشنامه شماره 85390/79525/747/859/71/110 مورخ 4/4/87 موضوع اصلاحیه دستورالعمل مبارزه با قاچاق وعرضه خارج ازشبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب جلسه 77 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز، به پیوست تصویرنامه شماره 3702/14/ص مورخ 9/7/87 معاون محترم پیشگیری وبرنامه ریزی ستاد مذکورارسال وتأکید میگردد: مطابق تبصره 4 ذیل ماده 14 اصلاحیه دستورالعمل موصوف ،گمرکات مجازبه انجام تشریفات صادرات فرآورده ها ومشتقات مایع نفت وگاز، درهنگام انجام تشریفات محصولات غیریارانه ای فرآورده هایی که مطابق استاندارد ملی یا   بین المللی کنترل وبسته بندی شده ومورد قبول مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ودارای علامت استاندارد ملی می باشند، می بایست پس ازانجام فرآیند نمونه برداری(توسط گروه4نفره )واخذ تعهد کتبی ازصادرکننده مبنی برعدم وجود فرآورده های نفتی یارانه ای درمحموله صادراتی، نسبت به تکمیل تشریفات صادرات وصدور اجازه خروج محموله اقدام وسپس مراحل آزمایش ودریافت پاسخ رامطابق ماده16 اصلاحیه مذکورپیگیری نمایند. ضمناً مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 خواهشمند است مراتب رابه کلیه گمرکات اجرایی و واحدهای تابعه نیزابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند. 

                                     محمدرضانادری

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *