اعلام ارزش کامیونهای CAMC چین سال 2014

طبقه بندی1393
شماره89635/8351/204/211
ضمیمه 3574100.jpg

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: اعلام ارزش کامیونهای CAMC چین سال 2014

با سلام و احترام
UNIT PRICE (USD) DESCRIPTION MODEL TYPE
54000 EURI: IV
Engine:Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder TRACTIVE 4×2
60000 EURI: IV
Engine:Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder
TRACTIVE 6×4
63000 EURI: IV
Engine:Cummins ISME4
385 Gearbox : ZF16S221 with retarder
DUMPER 6×4
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونهای CAMC سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت صنایع خودرو کویر به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

خداکرم اسکندری
سرپرست دفتربررسی و تعیین ارزش

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *