اعلام خوشنامی شرکت دادتجارت قابوس گلستان

طبقه بندی1392
شماره27721/55
ضمیمه

بسمه تعالی
27721/55
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه ردیف 9 سال جاری به پیوست تصویر نامه شماره 4717/91/ص مورخ 22/12/91 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام شرکت داد تجارت قابوس گلستان بعنوان شرکت خوشنام ارسال و اعلام میدارد شرکت مزبور به استناد ضوابط جدید صدور خوشنامی به مدت یکسال از تاریخ صدور (لغایت 22/12/92) بعنوان شرکت خوشنام معرفی و ضمن ضرورت رعایت شرایط مندرج دردستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و بخشنامه ردیف 27 مورخ 3/2/ 92 این دفترمجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستور العمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه صادرات فرآورده های نفتی می باشد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را وفق بخشنامه ردیف 51 مورخ 28/11/85 به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *