اعلام محدودیت در فعالیت برخی شرکتهای حمل و نقل و نیز لغو محدودیت برخی شرکتها

طبقه بندی1391
شماره109400/758/22/55/143
مرجع صادر کنندهدفتر نظارت بر ترانزیت
ضمیمه

بسمه تعالی

758/22/ 55

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

پیرو بخشنامه شماره 106837/758/22/55 مورخ 15/6/1391 ، با توجه به ارائه اسناد و مدارک از سوی شرکتهای ذیل و یا ارسال مستندات جدید از طرف گمرکات اجرایی خواهشمند است دستور فرمائید شرکت های ذیل طبق مفاد بندهای تغییر یافته ذیل انجام پذیرد.

– شرکت حمل و نقل یارمند ترابر با توجه به حکم محکومیت موضوع نامه شماره 112168 مورخ 23/5/91 گمرک بندرعباس از بند 2 حذف و در بند 1 لحاظ گردد.
-شرکت حمل ونقل فرافرست آریا با توجه به پرداخت حقوق ورودی طی قبض درآمد شماره 1692654 مورخ 5/4/91 از بند 3 حذف می گردد
– شرکت حمل ونقل راتوک با توجه به نامه شماره 23831/91 مورخ 15/6/1391 گمرک جلفا مبنی بر اعلام وصول ردیف مرزی 739 به مدت دو هفته از تاریخ صدور نامه در بند 3 بصورت ستاره دار قرار گیرد.
– شرکت حمل ونقل هودج ترابر با توجه به پرداخت حقوق ورودی تا اطلاع ثانوی در بند 3 قرار گیرد
– شرکت حمل ونقل ایرسوتر با توجه به نامه شماره 15624 مورخ 14/6/1391 گمرک بیله سوار مبنی بر ابطال ردیفهای مربوطه در بند 3 ستاره دار به مدت دو هفته از تاریخ صدور نامه قرار گیرد.تا بررسی های لازم انجام و اقدامات بعدی منعکس شود
– شرکت راهگان ترابر با توجه به نامه شماره 37517 مورخ 12/6/91 مبنی بر اعلام وصول ردیفهای مربوطه از بند 2 حذف در بند 3 لحاظ گیرد
– شرکت حمل ونقل دنبالراه در بند 3 صرفاً بصورت ستاره دار می باشد
– شرکت حمل ونقل تیزگامان جهان در بند 2 لحاظ گردد
– شرکت حمل ونقل همراهان شب طوس در بند 3 صرفاً بصورت ستاره دار لحاظ گردد.
– شرکت حمل ونقل بین المللی آتیه بدلیل وصول حقوق ورودی از فهرست حذف گردد.
– شرکت حمل و نقل بین المللی خیبر ترابر بدلیل وصول حقوق ورودی از فهرست حذف گردد.
– شرکت حمل ونقل بین المللی بی تا ترابر با توجه اعلام جرم شماره 26549 مورخ 1/6/91 گمرک باشماق در بند 2 لحاظ گردد.
– شرکت حمل ونقل بین المللی فتاح جویان با توجه به نامه شماره 109262 مورخ 19/5/91 گمرک بندرعباس در بند 3 ستاره دار به مدت دو هفته ازتاریخ صدور نامه قرارگیرد.
– شرکت حمل ونقل فرین فر با توجه به نامه شماره 7724 مورخ 3/6/91 گمرکات استان قم در بند 2 لحاظ گردد.
– شرکت حمل ونقل بین المللی پرند ترابر با توجه به نامه شماره 38052 مورخ 15/6/91 گمرک دوغارون تا 15/8/91 در بند 3 لحاظ گردد.
– شرکت حمل ونقل میچکا ترابر با توجه به نامه شماره 43493 مورخ 10/3/91 این دفتر در بند 3 ستاره دار به مدت دو هفته از تاریخ صدور نامه لحاظ گردد
– شرکت حمل ونقل بین المللی دلیران ترابر طوس با توجه به پرداخت حقوق ورودی در بند 3 بصورت ستاره دار لحاظ گردد.
ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *