اعلام وصول پرونده های صادراتی

طبقه بندی1388
تاریخ تصویب۱۳۸۸/۰۵/۰۴
شماره98120/95959/747/480/71/111
ضمیمه

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام
پیرو بخشنامه های شماره 340174/437/10/71/408مورخ 26/12/83 و 6550/348343/437/10/71/11 مورخ 19/1/87 و 6559/437/10/71/9 مورخ 18/1/88 دفتر صادرات موضوع اعلام وصول محمولات صادراتی ،با عنایت به بخشنامه شماره 82556/234/ت/2/51 مورخ 13/4/88 دفتر محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (تصویر پیوست ) موضوع مجموعه نقاط آسیب پذیر گمرک ایران (گلوگاههای فساد ) و با توجه به مندرجات جدول«رویه گمرکی صادراتی» ضمیمه آن بخشنامه (تصویر پیوست)، نظر به اهمیت و حساسیت پروانه های صادراتی که مشمول تسهیلات مختلف می باشد مجدداً بر مواردی چند بشرح ذیل تاکید میگردد:
1- در ظهرنویسی اظهارنامه های صادراتی از جمله اظهارنامه های صادراتی از محل پروانه های ورودموقت موضوع ماده 12 ق.م.ص.و.و و نیز استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 14 ق.م.ص.و. (به غیر از اظهارنامه های صادراتی کانالهای سبز و زرد) توسط ارزیابان مشخصات و اوصاف کالا بصورت دقیق ذکر گردد، به شکلی که اوصاف مذکور در ظهرنویسی، محموله صادراتی را از غیر آن متمایز نماید. ضمن اینکه در مواردیکه نظریه آزمایشگاه جهت تسویه ورودموقت و یا استرداد حقوق ورودی ملاک عمل میباشد نسبت به ارسال نمونه و استعلام نظریه آزمایشگاه اقدام و در صورت امکان یک نمونه شاهد از محموله نیز به ضمیمه اظهارنامه صادراتی نگهداری نمایند.
2- گمرکات اجرایی داخلی پس از انجام تشریفات صادرات محمولات صادراتی، بر مبنای هر پانصد کیلومتر 24 ساعت و نیز با مد نظر قراردادن فصول سال و اغماض حداکثر 48 ساعت در فصل زمستان ، مهلت خروج محموله از مرز را تعیین و در متن پروانه صادراتی قید نمایند و متعاقباًٌ پروانه صادراتی
مربوطه را طی نامه ای به گمرک مرز خروج ارسال نمایند ( تحویل پروانه منضم به نامه مربوطه در پاکت مهر شده به نماینده قانونی ذینفع با اخذ رسید بلامانع می باشد).
3-گمرکات مبادی خروج، در انجام تشریفات خروج محمولات صادراتی گمرکات اجرایی داخلی، ضمن رعایت دقیق مفاد ماده 218 آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، به ارزش، وزن و تعداد کالاهای

صادراتی مندرج در پروانه صادراتی و پلمپ وسیله حمل توجه ویژه نموده و صحت موارد درج شده را کنترل نمایند.
4-گمرکات مرز خروج پس از کنترل موارد بند قبل و درصورت صحت پلمپ الصاقی و انجام تشریفات مربوطه ( مطابق مواد 218 و219 آئینئ نامه اجرایی قانون امورگمرکی) فرم اعلام وصول کالاهای صادراتی( تصویر پیوست) را تکمیل نموده و پس از ممهور نمودن ‌آن به مهر برجسته ، ابتدا مراتب را در صورت راه اندازی سیستم مکانیزه اعلام وصول و خروج کالا، از طریق سیستم و در غیراینصورت از طریق دورنگار به گمرک مبداء اعلام و سپس نسبت به ارسال اصل فرم از طریق اداری وبا پست پیشتاز اقدام نمایند.
5-گمرکات مبداء نیز با توجه به مهلت خروج محموله ( تعیین شده در متن اظهارنامه و پروانه صادراتی) و در صورت عدم دریافت اعلامیه وصول و یا خروج کالا از سوی گمرک مرز خروج، مراتب را از طریق دورنگار از گمرک مقصد پیگیری نموده و چنانچه پاسخی واصل نگردید موضوع را با اشاره به سوابق پیگیری به دفتر صادرات نیز منعکس نمایند.
6- در صورت اطمینان از عدم خروج کالای صادراتی، گمرک مبداء موظف می باشد پس از اخذ پروانه صادراتی از ذینفع نسبت به ابطال پروانه و اظهارنامه صادراتی مربوطه اقدام نماید. بدیهی است چنانچه ذینفع از ارائه اصل پروانه صادراتی خودداری نماید و یا پس از ارائه اصل پروانه از سوی ذینفع مشخص گردد که پروانه صادراتی مربوطه( بدون خروج محموله از کشور) جهت اخذ تسهیلات
صادراتی مورد استفاده واقع گردیده است، لازم است گمرک مبداء در خصوص عدم خروج کالای صادراتی و استفاده ار مزایای آن اقدام قضایی مقتضی مطابق بخشنامه شماره 728/203/1903/1252/109/54/م مورخ 25/1/87 معاونت محترم حقوقی بعمل آورده و مراتب را به سازمان بازرگانی مربطه( صادرکننده کارت بازرگانی ) نیز اعلام نماید و طی رونوشتی دفتر صادرات را نیز مطلع نماید.
7- نظر به لزوم دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح در خصوص پروانه های ورودموقت موضوع ماده 12ق.م.ص.و.و جهت اتخاذ تصمیم در زمینه صدور مجوزهای جدید برای متقاضیان و ارسال آمار عملکرد در این زمینه به سازمانهای ذیربط، لازم است گمرکات اجرایی اقدامات لازم در خصوص پیگیری جهت تسویه یا تبدیل به قطعی پروانه های یاد شده معمول و در مواردیکه به هر دلیل صاحب کالا نسبت به پیگیری جهت تعیین تکلیف پرونده در مهلت قانونی اقدام ننماید نسبت به وصول تضمین های اخذ شده و اجرای مفاد مادتین 14 و 15ق.ا.گ ( حسب مورد) اقدام و نتیجه آن را در هر مرحله در اسرع وقت به دفتر صادرات اعلام تا آخرین اطلاعات مربوطه درسیستم آمار ورودموقت درج گردد.

8-در مواردیکه پروانه صادراتی جهت انجام تشریفات واردات در مقابل صادرات در یک گمرک اجرایی ارائه میگردد، تا زمان راه اندازی کامل سیستم مکانیزه واردات در مقابل صادرات و اعلام وصول و خروج کالای موضوع پروانه های صادراتی قبل از پذیرش پروانه و انجام تشریفات مربوطه ، اصالت پروانه و مراتب تائید خروج محموله صادراتی باید بصورت کتبی از گمرک مبداء صادرات استعلام گردد.
در پایان تأکید میگردد پیگیری اعلام وصول از وظایف گمرکات مبدأ و مقصد بطور توأمان بوده و مسئولیت هرگونه سوء استفاده از پروانه های صادراتی که محموله آنها خارج نگردیده باشد بر عهده مسئول واحد و مدیریت گمرکات مبدأ میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت دقیق نکات پیش گفته ، مراتب را مطابق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ وبر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند./ محمدرضا نادری

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *