اعلام 23شرکت خوشنام

طبقه بندی1392
شماره38833/86
ضمیمه 4016192.jpg

بسمه تعالی
38833/86
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره 4689/92/3 مورخ 20/1/92موضوع لغو اعتبار مجوزخوشنامی کلیه شرکتهای خوشنام تولیدی و بازرگانی معرفی شده از سوی ستاد حداکثر تا تاریخ 15/2/92 ، ضمن کان لم یکن نمودن مفاد بخشنامه های صادره مربوطه که تا کنون ابلاغ گردیده است بپیوست تصویر آخرین فهرست شرکتهای خوشنام که بر اساس ضوابط جدید صدور مجوز خوشنامی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که طی بخشنامه های مذکور در پیوست جهت استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل پیشگیری از قاچاق کالا معرفی گردیده اند ارسال میگردد . لازم بذکر می باشد شرکتهای تولیدی معرفی شده صرفاً مجاز به اظهار و صدور کالاهای تولیدی خود که در پروانه برداری آن شرکت درج گردیده است، می باشند و شرکتهای بازرگانی معرفی شده در صورت داشتن شرایط مندرج در بخشنامه ردیف 27 مورخ 3/2/92 مجاز به استفاده از تسهیلات مذکور می باشند. شایان ذکر است ردیفهای 19 الی 23 طی این بخشنامه ابلاغ میگردند که تصاویر نامه های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ضمیمه می باشد مقتضی است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *