الزامی بودن بارگذاری فهرست برند و شماره سریال انجین های وارداتی در اظهارنامه ها به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اسناد گمرکی در مراجع قضایی

طبقه بندی1399
تاریخ تصویب1399/06/29
شماره99/746189
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات غیرنفتی
ضمیمهدانلود

به پیوست تصویر نامه شماره ٥٩١٩٩٧/٩٩ مورخ 99/5/26 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته منضم به نامه شماره ١٣٩٩١٦٨٠١٠٠١٨٦٢٧ مورخ 99/4/17 بازپرس محترم شعبه ٤ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٣٢ تهران جرائم اقتصادی تهران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سواستفاده از اسناد گمرکی در خصوص پرونده هایی کهدر مراجع قضایی مطرح رسیدگی می باشند هنگام ترخیص انجین موتورسیکلت به نحو مقتضی برند و شماره انجین های اظهاری از صاحب کالا مطالبه و در سامانه جامع گمرکی بارگذاری گردد .همچنین عدم پذیرش اسناد کلی گویی شده مجددا تاکید میگردد. حسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام ستاد نظارت گمرکات و مدیران گمرکات اجرایی می باشد.
دانلود ضمیمه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *