امتیازپروانه صادراتی

طبقه بندی1388
تاریخ تصویب۱۳۸۸/۰۳/۰۵
شماره52392/34298/103/1586/73/56
ضمیمه

به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . .
از : دفتر واردات

باسلام
احتراماً ، به پیوست تصویر نامه شماره 371/210 مورخ 16/2/1388 اداره کل مقررات صادرات و وادرات وزارت بازرگانی منضم به تصویب نامه شماره 22788/ت39641ه‍ مورخ 6/2/1388 هیأت محترم وزیران در خصوص واگذاری امتیاز در پروانه های صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان ارسال میگردد ، و خواهشمند است دستور فرمائید بشرح ذیل اقدام لازم معمول دارند.
1. انتقال و واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات پروانه صادراتی صرفاً می بایست در دفاتر اسناد رسمی انجام و نام شخص واگذار کننده و گیرنده نیز در ظهر پروانه صادراتی توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی و درج گردد.
2. پروانه صادراتی صرفاً برای یک بار و به یک شخص قابل انتقال و صلح می باشد و واردات از محل پروانه مذکور به تعدد در طول اعتبار یک سال مجاز می باشد.
3. اعتبار پروانه صادراتی از تاریخ صدور کالا یکسال می باشد لذا به هنگام انتقال و ورود کالا نیز رعایت شرط یکسال الزامی است .
4. با عنایت به اینکه صدور و ورود کالا توسط تعاونیهای مرزنشینان در حد سقف تعیین شده در قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه اجرائی مربوطه می باشد. لذا پروانه های صادراتی شرکتهای تعاونی مرزنشین در سقف تعیین شده قابل واگذاری نبوده و صادرات عام نیز قابل واگذاری و صلح بنام شرکتهای تعاونی مذکور جهت واردات از محل سهمیه مورد نظر نخواهد بود. ع/5/3/88
ناصر ابراهیمی
مدیر کل دفتر واردات
رونوشت به :

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *