انواع موتور دریایی

طبقه بندی1392
شماره209817/92/190633/113/73/483
ضمیمه 3726317.jpg

بسمه تعالی

209817/92/190633/113/73/483
25/10/1392

کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 151908/92/140272/113/73/369 مورخ 7/8/92 این مرکز موضوع اقلام مستعمل مشروح موافقت کلی، به پیوست تصویر نامه شماره 36328/210/92 مورخ 26/9/92 و نامه شماره 40366/210/92 مورخ 21/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات در خصوص انواع موتور دریایی به شرط مجهز بودن پروانه مخصوص حرکت در آب ،مولدهای همزمان برق و گرما (CHP) و کشنده های مستعمل با شرایط مندرج در نامه موصوف ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات امور گمرکی، نسبت به افزودن اقلام کالای مندرج در نامه های موصوف ، به فهرست اقلام موافقت کلی در بخشنامه فوق الذکر اقدام لازم معمول نمایند. ضمن اینکه واردات کالاهای مستعمل به استناد فهرست مربوطه مندرج در موافقت کلی با ارائه ثبت سفارش معتبر و بر اساس صرفاً ارز متقاضی امکان پذیر بوده و از طریق بازارچه های مرزی نیز قابل ورود نمی باشد. بدیهی است جهت تشخیص و انطباق اقلام وارداتی موصوف ( انواع موتور دریایی به شرط مجهز بودن پروانه مخصوص حرکت در آب و کشنده های مستعمل) با ثبت سفارش ارائه شده ،مراتب در هر مورد می بایست از دفتر محترم بررسی وتعیین تعرفه استعلام گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *