آخرین های دسته بندی

اوراسیا

روسیه آمریکا را به ریاکاری متهم کرد

روسیه آمریکا را به ریاکاری متهم کرد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه به گزارشی درباره تغییر ماموریت سازمان سیا و تمرکز بیشتر این سازمان جاسوسی بر چین و روسیه واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری...