اولویت ها

طبقه بندی1391
شماره214585/113/907/73/395
ضمیمه

بسمه تعالی

214585/113/907/73/395
16/11/1391

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 185172/91/149456/113/907/73/333 مورخ 5/10/91 به پیوست تصویر نامه شماره 2105794/91 مورخ 3/11/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می گردد،
1-در صورت تغییر اولویت ها بین گروههای 3الی 9 و بالعکس بر اثر تغییرتعرفه ،مشمول ارز مبادله ای و یا ارز غیر بانکی(ارز آزاد) ،نیازی به مکاتبه با این مرکز نداشته و نسبت به موضوع کما فی سابق با رعایت مقررات گمرکی اقدام گردد.
2- در صورت تغییر اولویت ها ازگروه بندی( 3الی 9 )به گروه 10 و بر اثر تغییرتعرفه مراتب قبل از ترخیص با این مرکز مکاتبه گردد.
3- در صورت تغییر اولویت ها ازگروه بندی(1الی 2)به سایر اولویت ها و بر اثر تغییرتعرفه مراتب قبل از ترخیص با این مرکز مکاتبه گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *