برخی از بازرسیهای بعمل آمده از گمرکات

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۶/۱۰
شماره137469/726/1/55
محدوده شمولدبیرخانه گمرکات استان مرکزی
ضمیمه

بسمه تعالی


10/6/81


137469/726/1/55


به : کلیه گمرکات


سلام علیکم


با توجه به اینکه برخی از بازرسیهای بعمل آمده از گمرکات مشاهده گردیده :

1-   

ردیفهای مرزی مکرر و باطل شده در دفاتر
ترانزیت وجود داشته که علت آن قید نگردیده لذا تأکید می گردد ضمن خودداری جدی
از اعلام ردیفهای مکرر ،‌علت ودلیل ردیفهای ابطالی نیز در ردیف مربوطه مشخص
گردد.

2-   

عدم رعایت دقیق و صحیح تشریفات و مقررات مربوط به امور ترانزیت
و همچنین عدم اقدام براساس قوانین و بخشنامه های ارسالی که نتیجه برخوردهای
سلیقه ای با مقررات مذکور می باشد لذا مقتضی است درصورت بروز هرگونه ابهام یا
مشکلی در رابطه با مسائل وامور ترانزیت مراتب را سریعأ از طریق دورنگار به این
اداره کل منعکس تا پاسخ لازم اعلام گردد.

3-   

ردیفهای دفاتر ترانزیت قبل از وصول اظهارنامه تأیید شده و دفاتر
کارنه تیر قبل از وصول حاشیه وله گواهی شده کارنه تیر تسویه می گردد. به آگاهی
می رساند همانطور که طی بخشنامه های مکرر اعلام شده تسویه دفاتر مزبور منوط به
وصول اظهارنامه گواهی شده از سوی گمرکات مقصد یا خروجی می باشد. مراتب فوق
ابلاغ به واحدهای مربوطه و رعایت کامل آن اعلام میگردد.

مرتضی
هنزکیان


مدیرکل نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *