بند ث ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور

طبقه بندی1394
شماره207760/376
ضمیمه

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه 158449/136005/113/14/71/265 مورخ 8/8/90 موضوع شیوه نامه کاری ورودموقت و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی وصادراتی وکاهش هزینه تمام شده کالای صادراتی وبا عنایت به اصلاح مفاد ماده 20 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور طی بند ( ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور(تصویرپیوست ) خواهشمنداست دستورفرمایید در هنگام صدورمجوز های ورود موقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. (در گمرکاتی که صدور مجوزورود موقت براساس سوابق قبلی به آنها تفویض اختیار گردیده است ) مفاد بند (ث )ماده صدرالذکردرخصوص میزان تضمین قابل اخذ مدنظرقرارگیرد . مجددا تاکید می گردد تسهیلات مصوب صرفا مشمول اقلام موضوع ماده 51 ق.ا.گ. می باشد. مراتب جهت آگاهی واقدام لازم با رعایت سایر مقررات وتشریفات مربوطه اعلام می گردد .ضمنا دستور فرمایید مراتب به گمرکات وواحدهای تابعه ابلاغ وبرحسن انجام کار نظارت لازم معمول نمایند.

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *