بند 9 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده

طبقه بندی1392
شماره29140/23574/113/73/60
ضمیمه 4021638.jpg

بسمه تعالی

29140/23574/113/73/60
22/02/1392

کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام،
احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره 517/260/د مورخ 15/2/92 معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشوربه انضمام فایل فهرست ضمیمه ویتامین ها ومکمل های غذایی که به عنوان دارو تلقی ومشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده میشوند ، ارسال میگردد.خواهشمنداست دستورفرمائید بارعایت مفاد نامه های پیروی ومقررات امورگمرکی اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *