تاکید بخشنامه شماره 151790درخصوص نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه

طبقه بندی1394
شماره222888/399
ضمیمه

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 74114/93/1 مورخ 25/4/93 ابلاغیه مقام محترم ریاست کل وبخشنامه شماره 151790/130832/747/480/71/173 مورخ 7/7/1388 تاکید میگردد، بمنظورتسریع وتسهیل در تجارت خارجی ورفع موانع تولید وصادرات محصولات تولیدی وکاهش هزینه های صادرکنندگان واحدهای تولیدی ،دستور فرمایید چنانچه صادرات محموله های صادراتی در آن گمرک مسبوق به سابقه بوده وآزمایشگاه نیز نسبت به تعیین ماهیت آن اعلام نظر نموده است ( بشرط اینکه مواداولیه صادراتی از محل ورودموقت ماده 51 ویا مواد66 لغایت 70 ق.ا.گ وهمچنین مشمول ضوابط خاص منجمله استاندارد اجباری ،اخذمجوزیاپرداخت عوارض صادراتی ومشتقات مایع نفت وگاز موضوع دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا وارز نباشد)، با تشخیص وموافقت مدیریت محترم آن گمرک ازارسال مکررکالابه آزمایشگاه بارعایت مفاد بخشنامه فوق الاشاره خودداری و وفق سابقه اقدام وشماره کوتاژوتاریخ اظهارنامه استنادی بصورت سیستمی در اظهارنامه صادرات اظهاری درج ونظریه آزمایشگاه نیز اسکن گردد.
بدیهی است نمونه برداری واستعلام نظریه آزمایشگاه بصورت تصادفی از محموله های صادراتی تکراری جزء اختیارات مدیران گمرکات اجرایی بوده که جهت اعمال مدیریت ریسک قابل استفاده می باشد.

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *