تاکید بر رعایت دقیق ضوابط انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز

طبقه بندی1391
شماره1181546/747/852/71/203
ضمیمه

بسمه تعالی
118156/747/859/71/203

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
با عنایت به وصول گزارشاتی مبنی بر افزایش بی رویه صادرات فرآورده های ترکیبی فاقد استاندارد ملی (ازمشتقات مایع نفت و گاز) به ویژه تینرها به مقصد افغانستان، شایسته است به کلیه همکاران ذیمدخل تأکید فرمایند تا در انجام تشریفات صادرات کلیه محمولات موصوف، نسبت به رعایت دقیق کلیه مقررات مربوطه و ضوابط ابلاغ شده اهتمام ویژه مبذول دارند. از جمله اینکه نمونه برداری از محمولات، مطابق ضوابط جاری و با حضور نمایندگان محترم سرویس ارزیابی، حراست و نیز سازمان ملی استاندارد ایران صورت پذیرد و در خصوص نحوه اخذ اسناد و مدارک مثبته تأمین مواد اولیه به کار رفته در تولید و ارسال آنها به کارگروه فنی استاندارد، ضمن حصول اطمینان از اصالت صدور وصحت مندرجات اسناد مذکور ، مطابق ضوابط ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 46570/91/747/859/71/73 مورخ 17/3/91 اقدام نمایند. ضمناً مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر اعمال نمایند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *