تاکید بر پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

طبقه بندی1397
تاریخ تصویب۱۳۹۷/۰۲/۱۸
شماره 42/165162
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات غیرنفتی
ضمیمه

کلیه گمرکات اجرایی
با سلام و احترام،
پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 33880‏/18 مورخ 3‏‏/2‏‏/96( موضوع تاکید مجدد بر لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی ) ، مقتضی است موارد ذیل به صورت مستمر تحت پیگیری توامان گمرکات مبدأ و مرز خروجی قرار گیرد :
  1. گمرکات مبدأ موظفند نسبت به بررسی و تعیین تکلیف وضعیت کلیه ردیف های صادراتی اعلام خروج نشده ( ثبت خروج ، ابطال ، وبا هماهنگی مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته پیگیری قضایی ) مربوط به سنوات قبلی اقدام و از نتیجه این دفتر را مطلع فرمایند .
  2. گمرکات مبدأ موظفند تاحصول نتیجه نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت کلیه اظهارنامه های صادراتی سال جاری ( ثبت خروج در سامانه جامع امور گمرکی ، ابطال ، وبا هماهنگی مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته پیگیری قضایی ) اقدام فرمایند .
  3. گمرکات مبدأ موظفند پس از انجام تشریفات صادراتی، ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز کالاهای صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام و درصورت عدم حصول نتیجه واحتمال عدم خروج کالا دراسرع وقت نسبت به استعلام ازگمرک مرزی مربوطه اقدام و طی رونوشتی ،مراتب جهت اطلاع وپیگیری به ستاد نظارت ویا اداره کل استان متبوع آن منعکس گردد .
  4. در صورت احراز عدم خروج کالا ،نسبت به پیگیری قضائی با رعایت بخشنامه شماره 226067‏/102‏/6 مورخ 3‏/12‏/95 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته اقدام گردد.
  5. گمرکات مرزی پس از وصول کالاهای صادراتی دراجرای ماده 118 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی ضمن ثبت اعلام وصول حامل های مربوطه در سامانه جامع امور گمرکی، لازم است پس از خروج کل محموله صادراتی از مرز بلافاصله نسبت به ثبت اعلام وصول نهایی پروانه در سامانه موصوف اقدام نماید ..مقتضی است دستورفرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *