تاکید پیگیری اعلام وصول وخروج ازمرز کالای صادراتی

طبقه بندی1393
شماره153368/362
ضمیمه 3474541.jpg

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 28243/6566/730/15/71/56 مورخ 1/2/89 و129095/32208/437/10/71/245 مورخ22/6/89 و53664/92/115 مورخ 26/3/92 و99383/233 مورخ 3/6/93 موضوع تاکید پیگیری اعلام وصول وخروج از مرز کالای صادراتی ، به پیوست تصویر نامه شماره 141368/93 مورخ 3/8/93 دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات در خصوص امکان فراخوانی ودرج اظهار نامه های صادراتی از کلیه گمرکات در سامانه واردات در مقابل صادرات وسامانه اظهار از راه دور ارسال می گردد.
با توجه به اینکه طبق اعلام دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات در حال حاضر امکان ثبت خروج کالا از مرز فراهم میباشد خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت چنانچه اعلام خروج کالای موضوع اظهار نامه های مورد اشاره در سامانه واردات در مقابل صادرات ثبت نگردیده است ضمن پیگیری مجدد و مستمر تا حصول نتیجه و ثبت کلیه اعلام خروجهای جاری و سنوات قبل (اعم ازصادرات قطعی وصادرات موقت و از محل ورود قطعی)در سامانه مذکور اقدام و هرگونه مشگل احتمالی رابه دفتر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات منعکس و طی رونوشتی این دفتر رانیز مطلع نمایند .
مجددا تاکید مینماید پیگیری اعلام وصول وخروج کالا ( پیگیری علت عدم خروج کالا وثبت در سامانه ظرف مهلت قانونی) از وظایف گمرک مبدا ومقصد بطور توامان بوده ومسئولیت اولیه پیگیری جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از پروانه صادراتی که محموله آن خارج نشده باشد بر عهده گمرک مبدا میباشد.
خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51مورخ 28/12/85به کلیه گمرکات تابعه وواحدهای تحت امر ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *