تخفیف سود بازرگانی واردات خودرو وقطعات منفصله خودروها ساخت داخل بامصرف سوخت کمتر از شش لیتر دریکصد کیلومتر

طبقه بندی1392
شماره50067/46650/702/21073/73/108
ضمیمه 3998694.jpg

بسمه تعالی

50067/46650/702/21073/108
21/03/1392

کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140-8/6/88 موضوع تصویب نامه شماره 19122/ت/42281 ک مورخ 1/2/88 ( تصویر پیوست ) مبنی بر تخفیف سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در یکصد 100 کیلومتر مسافت درچرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه شماره 6800/210/91 مورخ 5/12/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و تصاویر نامه های شماره 112629/10/100/90 مورخ 22/12/90 1748/10/100/92 مورخ 11/3/92 ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ریاست جمهوری و نامه شماره 94043 مورخ 21/12/89 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص میزان مصرف خودروی الفا رومئو ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه های مرتبط این مرکز و تصویب نامه فوق الذکر و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند .بدیهی می باشد میزان سوخت مصرفی خودروهای وارداتی وقطعات منفصله وارده توسط واحد های تولیدی خودروساز با رعایت تبصره ذیل تصویب نامه مورد اشاره وپس از ابلاغ این مرکز به گمرکات اجرایی مربوطه قابل اعمال خواهد بود.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *