ترخیص خودرو ورزشکاران مصوبه 85711/ت48176ه مورخ 11/4/92

طبقه بندی1392
شماره145168/352
ضمیمه 3812994.jpg

بسمه تعالی

145168/352
28/07/1392

کلیه گمرکات کشور

باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 2102608/92 مورخ 24/4/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به تصویر مصوبه شماره 85711/ت48176 ه مورخ 11/4/92 هیات محترم وزیران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به محدود بودن اسامی ورزشکاران موضوع مصوبه فوق از هرگونه ترخیص مستقیم خودروکه از محل مصوبه مذکور ثبت سفارش گردیده خودداری نمایند.بدیهی است واجدین شرایط استفاده از محل مصوبه فوق الذکر پس از بررسی ثبت سفارش بصورت متمرکز در این مرکز و در صورت مطابقت با لیست موجود به گمرکات ترخیص خودرو اعلام خواهند شد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *