تسویه تعهد نامه ارزی با واردات کالا

طبقه بندی1383
تاریخ تصویب۱۳۸۳/۰۳/۱۱
شماره9873/1586/103/60896
ضمیمه

بسمه تعالی

9873/1586/103/60896
1383/3/11

موضوع:


تسویه تعهد نامه ارزی با واردات کالامراتب بانضمام تصویر نامه شماره 0358/3/ص مورخ 29/2/83 بانک مرکزی ج.ا.ا بانضمام
تصویر سه برگ ضمائم آن در خصوص نحوه تسویه تعهدات ارزی سالهای 80ـ 1379 ( به سر
رسید بعد از 1/9/79) صادر کنندگان جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک …….
ابلاغ می گردد . / ح 2ـ3ـ در قبال ارائه ارزدر صورتیکه صاد رکننده بخواهد در مقابل ارز حاصل از صادرات اقدام به واردات نماید .بانک می بایست در قبال دریافت ارز اقدام به صدور گواهی تامین ارز برای واردات نماید
. توسیه تعهد نامه ارزی با ارز قبل از صادرات با تکمیل بند 6 گواهی تسویه امکانپذیر
می باشد .4ـ تسویه تعهد نامه ارزی با واردات کالا1ـ4ـ صادر کنندگان کالا ( بجز فرش دستباف ، پسته ، پوست ، سالامبور ، چرم و آرد که
تعهدنامه های ارزی مربوط با ارایه ارز قابل تسویه می باشند ) به کشورهای آسیای
میانه و آفریقا در صورتیکه تعهد نامه ارزی خود را با ارایه ارز تسویه ننمایند ، می
توانند ظرف مهلت مقرر پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانی نسبت به واردات کالاهای
قابل ورود در قبال صادرات از همان مبادی ، صرفنظر از کشور مبدا ساخت کالا توسط خود
یا وکالتاَ توسط سایر وارد کنندگان مجاز با تکمیل وکالتنامه محضری اقدام نمایند .
تاکید می شود در هر صورت صادر کننده مکلف به تسویه تعهد نامه ارزی خود با آرایه ارز
یا ارایه اصل پروانه سبز گمرکی می باشد .تبصره ـ تعهد نامه های ارزی مربوط به کالاهای صادره به کشورهای آسیای میانه که به
صورت ترانزیت به کشور مرجوع و مجدداَ‌ به مقسد دیگری به غیر از کشورهای یاد شده
صادر می شوند در قبال معرفی ارز قابل تسویه می باشند . ضروری است گمرک مربوط مقصد
نهایی را در اظهار نامه صادراتی درج نماید .2ـ4ـ صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در قبال صدور خدمات ( اعم از بخش خدماتی
قرارداد ، خروج موقت و قطعی کالاهای مورد نیاز پروزه ) و واحدهای تولید در قبال
صدور کالاهای تولیدی خود ( صرفنظر  از مقصد صادرات و مبدا واردات ) می توانند
پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانی ظرف مهلت های مقرر نسبت به ورود و ترخیص مواد
اولهی ، قطعات ، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود اقدام و تعهد نامه های ارزی را
معادل ارزش پروانه سبز گمرکی نزد شعبه مربوط تسویه نمایند .

ناصر کرمانی
مدیر کل دفتر واردات

 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *