تصریح در ارسال آمار و اطلاعات پروانه های ورودموقت تسویه نشده

طبقه بندی1393
شماره2861/6
ضمیمه

بسمه تعالی
2861/6
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 242739/92/113/14/71/532 مورخ 11/12/1392 موضوع درخواست ارسال آمار واطلاعات پروانه های ورود موقت تسویه نشده مربوط به ماده 12ق.م.ص.و،ماده 24 آ.ا.ق.م.ص.و،ماده 20قانون نوسازی صنایع وماده 51 ق.ا.گ ، باعنایت به آنکه علیرغم اتمام مهلت ارسال اطلاعات درخواستی صرفا گمرکات استانهای اردبیل ،یزد واصفهان نسبت به ارسال پاسخ درمهلت مزبور اقدام نموده اند لذا ضمن تقدیر از اهتمام گمرکات مزبور در ارسال به موقع اطلاعات مقتضی است دستورفرمائید ظرف حداکثر5 (پنج) روز کاری ازتاریخ صدور این دستورالعمل نسبت به ارسال اطلاعات درخواستی (نفیا یا اثباتا)طبق دستورالعمل صدرالاشاره به دفتر صادرات جهت جمعبندی و تهیه گزارش خدمت ریاست محترم کل اقدام فرمایند.بدیهی است مسئولیت ناشی ازتاخیر درارسال اطلاعات یا ناقص بودن اطلاعات ارسالی مستقیمابرعهده مدیریت محترم آن گمرک خواهدبود و این حوزه معاونت ظرف حداکثر سه روز پس از اتمام مهلت نسبت به تهیه گزارش بر اساس اطلاعات واصله اقدام خواهد نمود.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *