تصمیمات متخذه در جلسات 31/1/93 و 13/2/93 کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

طبقه بندی1393
شماره28713/93/26933/113/73/65
ضمیمه 3631310.jpg

بسمه تعالی

28713/93/26933/113/73/65
21/02/1393

کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 151908/92/140272/113/73/369 مورخ 7/8/92 این مرکز به پیوست تصویر نامه شماره 7320/210/93 مورخ 16/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصمیمات متخذه در جلسات مورخ 31/1/ و 13/2/93 کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانونی مقررات صادرات و واردات مبنی بر موافقت کلی با اقلام مندرج در جدول نامه موصوف ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش صرفاً با ارز متقاضی و منطبق با مشخصات کالاهای وارداتی و اعمال سایر مقررات مربوطه و ارائه مجوزهای قانونی صرفاً از لحاظ مستعمل بودن اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است کما کان واردات و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی امکان پذیر نمی باشد و همچنین اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت نامه کلی خارج می باشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *