«تصویبنامه هیئت وزیران» ٠١/١٠/١٣٨١

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۱۰/۰۱
شماره49017/ت 27778 هـ
ضمیمه

بسمه تعالی

49017/ت 27778 هـ

1/10/1381

«تصویبنامه هیئت
وزیران»

وزارت
بازرگانی-وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیئت وزیران در جلسه
مورخ 29/8/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد بند (ب) ماده (2)
قانون امور گمرکی-مصوب 1350-تصویب نمود:


ورود کالا از طریق
بنادر آبادان ،‌خرمشهر و چوئبیده تا پایان سال 1382 مشمول معافیت از سی درصد
(30%) سود بازرگانی، موضوع تصویب نامه های شماره 75457/ت 549 هـ مورخ
28/12/1380 و شماره 20/128640/ت 17146هـ‌ مورخ 28/12/1375 و شماره 4371/ت 19557
هـ‌ مورخ 15/2/1377 می باشد.


محمد رضا عارف


معاون اول رئیس جمهور

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *