«تصویبنامه هیئت وزیران» ٢٨/١١/١٣٨١

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۱۱/۲۸
شماره287346/103/1482/73/443
ضمیمه

بسمه تعالی33059/ت 25318 هـ28/10/1381


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت بازرگانی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره
9583/1 مورخ 23/6/1380 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (4) قانون مقررات
صادرات و واردات-مصوب سال 1372-تصویب نمود:


1- مصوبات ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات موضوع تصویبنامه شماره 68612/ت 22171 هـ مورخ 16/1/1379 هیئت وزیران و
همچنین تصویبنامه های شماره 7064/ت 143 هـ مورخ 7/4/1381 (با حذف عبارت ”ثبت
سفارش و“ از بند یک مصوبه)‌ و شماره 9936/ت 250 هـ مورخ 3/7/1373 و شماره
11980/ت 20626 هـ مورخ 28/3/1379 و شماره 15031/ت 22314 هـ مورخ 19/4/1379 و
بند (2)‌مصوبه شماره 30000/ت 23306 هـ مورخ 12/7/1379 برای اجرا تنفیذ  میگردد.


2- سایر تصویبنامه های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا ،‌تخفیف
یا معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از مصوبات متکی به قانون و غیر آن که
در بند (1) این تصویب نامه ذکر نشده است لغو میگردد.


محمدرضا عارف


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی287346/103/1482/73/44328/11/81


مراتب جهت اطلاع و اقدام برابر به گمرک ….. ابلاغ میگردد.
ضمنأ تصویر مصوبات اشاره شده به پیوست ارسال میگردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفترواردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *