«تصویبنامه هیئت وزیران» 63739/ت 28273 هـ

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۱/۱۷
شماره5074/113/556/73/9
ضمیمه

بسمه تعالی


63739/ت 28273 هـ


26/12/1381


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 20359/1 مورخ
13/12/1381 وزارت بازرگانی و به استناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و
واردات – مصوب 1372 – و بند (ب ) ماده (2) قانون امور گمرکی – مصوب 1350 –
تصویب نمود:

1. 

جداول حقوق ورودی پیوست که براساس
جدول نمانکلاتور تصحیح شده سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا با اعمال اصلاحیه
های مربوط به نسخه 2002 تدوین گردیده است ، جایگزین جداول پیوست آیین نامه
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت 16 هـ مورخ
6/2/1373و اصلاحات بعدی آن می گردد.

2. 

این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1382 قابل اجرا می باشد.


محمد رضا عارف


معاون اول رئیس جمهور


بسمه تعالی


5074/113/556/73/9


17/1/1382


مراتب جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک … ابلاغ می گردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *