«تصویبنامه هیئت وزیران»

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۹/۰۴
شماره211506/103/2441/73/355
ضمیمه

بسمه تعالی37502/ت 27484 هـ19/8/1381


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت بازرگانی-گمرک ایران-بانک مرکزی ایران


هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره
12291/1 مورخ 5/8/1381 وزارت بازرگانی و به استناد مواد (4) و (23) قانون
مقررات صادرات و واردات-مصوب 1372-تصویب نمود:


الف-ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
،‌موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت 16 هـ مورخ 6/2/1373 به شرح ذیل اصلاح میشود:‌


ماده 11- کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این
آیین نامه یا تصویب نامه های خاص از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و
کالاهایی که ممنوع اعلام میشود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت
محدودیت تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام میشود و همچنین  کالاهایی که
شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط
ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش
سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود‌:


1- قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش
سود بازرگانی در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.


2- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا
افزایش سود بازرگانی ، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای
مهلت اولیه اعتبار صادر گردد. اعتباراتی که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش
سود بازرگانی تمدید میشود ، مشمول این بند نخواهد گردید.


3- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا
افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک
مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر
شده باشد و ظرف مهلتهای ذیل بند (4) این ماده به کشور وارد گردد.


4- در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی
برای پرداخت وجه ) که مجوزهای لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از
ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد. در صورتی که اولین بارنامه
حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلتهای زیر به کشور وارد
گردد:‌


الف-در صورتیکه حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ
صدور اولین بارنامه حمل .


ب- در صورت حمل از طریق دریا، زمین یابه طور مرکب از طریق دریا
و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:‌


1-در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات متحده عربی خلیج فارس
و کشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد 20 روز.


2-در مورد سایر کشورها از طریق زمین 40 روز،‌دریایی  یا دریایی
و زمینی 55 روز.


تبصره 1-درمورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت
بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد. باید
بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلتهای تعیین شده در بندهای
”الف“ و ”ب“ فوق وارد شود.


تبصره 2- موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با
موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.


تبصره 3-کلیه کالاهایی که بصورت بدون انتقال ارز وارد میگردد و
درزمان افزایش سود بازرگانی در گمرکات موجود می باشد، مشمول سود بازرگانی
افزایش یافته خواهد بود.


تبصره 4-چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد ،‌سود بازرگانی
کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.


پ-  ماده (29) آیین نامه یاد شده حذف میشود و شماره مواد بعدی
به ترتیب اصلاح میشود.


محمد رضا عارف


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی 211506/103/2441/73/3554/9/1381


مراتب جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک    ابلاغ
میگردد. ضمنأ تاریخ اجرای تصویب نامه 15/8/81 اعلام میگردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *