«تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی» ١٢/١٢/١٣٨١

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۱۲/۱۲
شماره299768/113/292/73/457
ضمیمه

بسمه تعالی4001899426/11/1381


جناب آقای خسروتاج


معاون محترم توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی-وزارت
بازرگانی


سلام علیکم


پیرو نامه شماره 1768/400 مورخ 11/4/81 برای سهولت و تسریع امور
مرتبط با واردات توتون و تنباکوی فرآوری نشده به استحضار می رساند که متقاضیان
نیازی به مراجعه مستقیم و اخذ موافقت نامه واردات از این وزارتخانه را ندارند و
لذا ضروری است شرایط قرنطینه نباتی ورود کالای مذکور به شرح ذیل را دقیقأ رعایت
نمایند.


1.اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدأ دال
بر عاری بودن محموله از کلیه آفات و بیماریهای گیاهی و انباری خطرناک.


2. پس از ورود محموله به گمرک و معاینه و بازدید کارشناسان
قرنطینه نباتی و در صورت تأیید موافقت و عنداللزوم آنجام ضد عفونی به هزینه
صاحب کالا محموله ترخیص میگردد.


3. درصورت آلودگی محموله به آفات و بیماریهای انباری برابر ماده
12 قانون حفظ نباتات و مفاد تبصره یک ماده 9 و ماده 14 آیین نامه اجرایی آن
رفتار خواهد شد.


ماده 12-نباتات و محصولات کشاورزی یا متفرعات آنها که با پروانه
به یکی از مراکز گمرک وارد و در نتیجه رسیدگی معلوم شود که بعلت آلودگی به آفات
و بیماریهای قرنطینه ای بصورت موجود قابل ترخیص نیستدر صورتیکه به تشخیص وزارت
کشاورزی با گندزدایی بتوان آفت را از بین برد به هزینه صاحبان آن گندزدایی شده
وسپس اجازه ترخیص داده خواهد شد در غیر اینصورت مراتب از طرف سازمان حفظ نباتات
به صاحبان آن اخطار خواهد گردید تا در مدتی که تعیین میشود آنها را از خارج از
کشور خارج کنند. در صورتیکه صاحبان کالای مزبور پس از اخطار کتبی سازمان حفظ
نباتات و در مدتی که تعیین شده است کالا را از کشور خارج نکنند از طرف سازمان
مزبور بدون پرداخت خسارت معدوم خواهد شد.


در مورد هزینه های گندزدایی در صورتیکه صاحب کالا از تاریخ
اعلام شده نسبت به پرداخت آن اقدام نکند کالا از طرف سازمان حفظ نباتات پس از
گندزدایی بفروش و بعد از استیفای حقوق دولت و هزینه های مربوط باقی مانده بها
بصاحب آن داده خواهد شد.


عبدالمهدی بخشنده


معاون برنامه ریزی اقتصادی


 


بسمه تعالی58299 /ت 28115 هـ3/12/1381


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و
معادن


هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره
18632/1 مورخ 16/11/1381 وزارت بازرگانی و به استناد تبصره 014) ماده واحد
قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی،‌ سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و
ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها-مصوب 1371-تصویب نمود:


ورود و ترخیص شاسی های متحرک مخصوص تولید ماشین آلات آتش نشانی
مشمول ردیف 06/87 تعرفه توسط تولید کنندگان ذیربط بدون رعایت شرط داشتن
نمایندگی رسمی در ایران و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.


محمدرضا عارف


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی305886/103/2473/73/46118/12/1381


مراتب جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک … ابلاغ
میگردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *