تصویب نامه هیئت وزیران ٠٣/٠٩/١٣٨١

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۹/۰۳
شماره210759/102/82
ضمیمه

بسمه
تعالی

4169/ت
25703 هـ


23/5/1381

سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور


هیأت وزیران در
جلسه مورخ 13/5/1381 بنا به پیشنهاد شماره 13502/105مورخ 3/9/1380 سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت – مصوب 1370 – تصویب نمود:‌


1-   
به منظور جذب و نگهداری نیروهای
متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که
دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقا به سطوح کارشناسی ارشد ،‌کارشناس خبره
و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشند فوق
العاده ویژه ای به شرح زیر علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه قابل پرداخت است:


الف – متخصصینی
که امتیاز سطح کارشناسی ارشد  را کسب نموده اند برابر سی و پنج درصد (35%) حقوق
و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.


ب – متخصصینی که
امتیاز سطح کارشناسی خبره را کسب نموده اند برابر پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق
و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.


ج – متخصصینی که
امتیاز سطح کارشناسی عالی را کسب نموده اند برابر هفتاد و پنج درصد (75%) حقوق
و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.


2-   
فوق العاده یاد شده جزء فوق العاده
های مستمر محسوب نمیشود و پرداخت آن مستلزم حفظ کیفیت ارائه خدمات با تأیید
بالاترین مقام دستگاه است و مشمول دریافت کسور بازنشستگی نمی باشد.


3-
   

پرداخت فوق
العاده مزبور شامل افرادی که مشمول ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت – مصوب 1370- و همتراز با اعضای هیئت علمی شده اند و نیز کارکنانی که حق
محرومیت از مطب دریافت می نمایند، نخواهد شد و هر شخص می تواند از فوق العاده
موضوع این تصویب نامه با افزایشی ناشی از همترازی با اعضای هیئت علمی و همچنین
دریافت حق محرومیت از مطب استفاده نماید.


4-
   

مقامات و مدیران
مشمول طرح ارزیابی مدیران در صورتیکه امتیازات لازم برای سطوح فوق الذکر را کسب
نمایند علاوه بر فوق العاده پست مورد تصدی از فوق العاده های یاد شده نیز بهره
مند میگردند.


تبصره – آن دسته
از مقامات و همچنین مدیران کل، رؤسای مراکز،‌ رؤسا و معاونین سازمانهای دولتی
که مشمول طرح ارزیابی مدیران می باشند در صورتیکه امتیاز لازم برای سطوح مذکور
را کسب ننمایند. علاوه بر فوق العاده پست مورد تصدی از فوق العاده ویژه سطح
کارشناسی ارشد نیز بهره مند میگردند.


5-
   

فوق العاده جذب
مقامات مذکور در تبصره (2) ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –
مصوب 1370- و همتراز آنان پنجاه درصد  (50%) افزایش می یابد.

محمد رضا
عارف

معاون
اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی


210759/102/82


3/9/1381


رونوشت به :


ـ کلیه ادارات – دفاتر ستاد گمرک ایران

  


گمرکات اجرایی مستقل

  


ستاد نظارت گمرکات استان


مصطفی قنادها


معاون اداری و مالی

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *