تصویب نامه هیئت وزیران ١٣/٠٥/١٣٨١

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۵/۱۳
شماره113669/836/83
ضمیمه

بسمه تعالی


113669/836/8313/5/81


کلیه دوایر ستادی و گمرکات اجرائی کشور


به پیوست یک برگ تصویر مصوبه شماره 18488/ت 26744 هـ مورخ
24/4/81 هیأت محترم وزیران درخصوص آئین نامه اجرائی بند ب تبصره 4 قانون بودجه
سال 81 کل کشور مبنی بر بازخریدی کارکنان دواطلب رسمی و غیرماهر که امکان
واگذاری مشاغل آنها به بخش غیردولتی وجود داشته باشد ارسال میگردد. بدیهی است
اجرای مصوبه مذکور با توجه به استانی شدن بودجه و در صورت پاداری و واگذاری
اعتبار مورد نیاز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان امکانپذیر میباشد .
ضمنأ کلیه کارکنان واجد شرایط در ادارات و دوایر ستادی و گمرکات اجرائی مستقر
در تهران می بایست اسامی پرسنل متقاضی خود را با ذکر اعتبار مورد نیاز برای هر
یک از آنان به دفتر تشکیلات و بودجه ارسال و پس از اعلام پاداری اعتبار از سوی
دفتر مذکور نسبت به درخواست صدور حکم بازخریدی پرسنل ذینفع اقدام نمایند.


مصطفی قنادها


معاون اداری ومالی


 


بسمه تعالی18488/ت 26744هـ24/4/1381


«تصویب نامه هیئت وزیران»


 


ماده 4 – چنانچه افراد موضوع این آئین نامه در هنگام بازخریدی ،
دارای ذخیره مرخصی استحقاقی باشند وجوه مربوط به ایام مرخصی براساس آخرین حقوق
و فوق العاده مربوط دریافتی وفق مقررات مربوط از محل اعتبارات دستگاه متبوع
مستخدم قابل پرداخت است.


ماده 5 – افراد بازخرید شده برای استفاده از تسهیلات بانکی
معرفی و در اولویت قرار میگیرند .


تبصره – نحوه و میزان استفاده از تسهیلات این ماده حداکثر ظرف
مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی
و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود.


ماده 6 – وزارتخانه ها ی جهاد کشاورزی ، راه و ترابری ، صنایع و
معادن می توانند علاوه بر کارکنان رسمی غیرماهر، کارکنان غیرماهر داوطلب پیمانی
، قراردادی و کارگری خود را با رعایت مفاد تشویقی این آئین نامه بازخرید
نمایند.


ماده 7 – دستگاههای اجرائی مشمول این آئیننامه می توانند
کارگاهها ، تجهیزات وماشین آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو، ماشین آلات
فرسوده و خارج از رده خود را به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده
به افراد بازخرید شده به صورت فردی و جمعی حداکثر تا چهاربرابر حقوق و مزایای
مستمر وغیرمستمر آخرین سال خدمت آنان (برابر اسناد مثبته ذیحسابی) بصورت نقد و
اقساط هفت ساله بفروشند.


ماده 8 – شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به استثنای شرکتهای دولتی موضوع ماده (1) این
آئین نامه می توانند با تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی خود به شرط استفاده از
منابع داخلی ، مستخدمین رسمی،‌ثابت یا عناوین مشابه خود را براساس مفاد این
آئین نامه بازخرید نمایند.


محمدرضا عارف


معاون اول رئیس جمهوری

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *